17 Σεπτεμβρίου 2012

1η ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα εξής θέματα : 

  • Υπενθύμιση ύλης Δ' Τάξης

  • Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000­

  • Αξία θέσης ψηφίου στους μεγάλους αριθμούς­

  • Υπολογισμοί με μεγάλους αριθμούς

  • Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000