20 Μαρτίου 2013

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ


Περίμετρο ενός γεωμετρικού σχήματος  ονομάζουμε 
το άθροισμα του μήκους των πλευρών του .

Όταν δύο διαφορετικά σχήματα έχουν την ίδια περίμετρο,   λέγονται ισοπεριμετρικά.

Παράδειγμα:
 ένα τετράγωνο με πλευρά 3 εκ. έχει περίμετρο 
                          3Χ4=12 εκ.
 ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 4 εκ  έχει περίμετρο
                         3Χ4= 12εκ.

ΑΡΑ  είναι   ισοπεριμετρικά.

Προσοχή:  Για να υπολογίσω την περίμετρο ενός σχήματος θα πρέπει τα μήκη των πλευρών να είναι εκφρασμένα όλα στην ίδια μονάδα μέτρησης (μ, ή δεκ. ή εκ ή χιλ.....)Όταν ξέρω την περίμετρο ενός γεωμετρικού σχήματος  με ίσες πλευρές μπορώ να βρω το μήκος της πλευράς του :

ΜMήκος πλευράς= Περίμετρος : αριθμό πλευρών
 Επιλέξτε σχήματα από αριστερά, βάλτε χρώματα από κάτω και μεταφέρετέ τα κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού.
http://www.mathplayground.com/manipulatives/MP_PatternBlocks_secure.swf

                                                                  ΚΑΝΕ ΚΛΙΚ ΕΔΏ
Μπορούμε να θυμηθούμε πως βρίσκουμε την περίμετρο, παίζοντας ένα πολύ εύκολο παιχνίδι. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι πατήστε την παρακάτω εικόνα.
Οδηγίες:
1. Μετράτε την Περίμετρο του σχήματος που εμφανίζεται στην οθόνη και την γράφετε στο πλαίσιο που υπάρχει ακριβώς από κάτω και πατήστε "Submit" (υποβολή απάντησης).
2. Αν η απάντησή σας είναι σωστή θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η λέξη "Correct" και θα συνεχιστεί το παιχνίδι.
3. Αν η απάντησή σας είναι λάθος θα εμφανιστεί στην οθόνη σας η σωστή απάντηση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε δύο επιλογές. Μπορείτε να πατήσετε "Ok" για να συνεχιστεί το παιχνίδι, ή να πατήσετε "Explanation" ώστε να δείτε αναλυτικά τις πράξεις που οδηγούν στην σωστή απάντηση.