17 Απριλίου 2013


ΣΤ΄ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ

 ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ


Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

View more presentations or Upload your own.

Άλπ Αρσλάν

   Σελτζούκος Τούρκος