1 Απριλίου 2013

Μονάδες μέτρησης μήκους - ΜετατροπέςΜονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο (μ).


Υποδιαιρέσεις του μέτρου ( μ.) δηλαδή μικρότερα είναι:
 • το δεκατόμετρο ή παλάμη ή δέκατο ( δεκ.)
 • το εκατοστόμετρο ή εκατοστό  (εκ.) 
 • το χιλιοστόμετρο ή χιλιοστό  (χιλ.)

Mεγαλύτερη μονάδα μέτρησης του μέτρου είναι το 

χιλιόμετρο, δηλαδή 1.000 μέτρα.Ανάλυση του μέτρου ( μ.): •  1μ.= 10 δεκατόμετρα 

 •  1μ.= 100 εκατοστόμετρα 
 
 •  1μ =1000 χιλιοστόμετρα


Ανάλυση του δεκατόμετρου (δεκ.):  


 • 1 δεκ. = 10 εκατοστόμετρα  = 100 χιλιοστόμετρα 
Ανάλυση του εκατοστόμετρου ή εκατοστού  (εκ) :

1εκ. = 10 χιλιοστόμετρα 

Θυμάμαι:

Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μεγαλύτερη σε

 μικρότερη κάνουμε πολλαπλασιασμό με το 10, το 100 ή το 1000.

 • Όταν πολλαπλασιάζω με 10 ή 100 ή 1000 βάζω μηδενικά


π.χ.   45 Χ 10  = 450

          45 Χ 100 = 4.500

          45 Χ 1.000 = 45.000 • Μεταθέτω την υποδιαστολή δεξιά τόσα ψηφία, όσα μηδενικά έχει το 10,το 100 ή το 1000


π.χ.   3,5 Χ 10 = 35

         3,5 Χ 100 = 350

         3,5 Χ 1.000 = 3500 Μονάδες μέτρησης μήκους -Μετατροπές (β)

Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μικρότερη σε μεγαλύτερη κάνουμε διαίρεση με το 10, το 100 ή το 1000.

 • Όταν διαιρώ με 10 ή 100 ή 1000 αφαιρώ  μηδενικά
π.χ      
              4.500 χιλ.: 10 = 450 εκ.

 •                  450 εκ. : 10 = 45 δεκ.


 • Μεταθέτω την υποδιαστολή αριστερά τόσα ψηφία


 • όσα μηδενικά έχει το 10,το 100 ή το 1000 •   • (αν τα ψηφία είναι λιγότερα προσθέτω μηδενικά από μπροστά) • π. χ.    
  •  4,5 δέκ. : 10 = 0,45 μ.


 •                        9 δέκ. : 10 = 0,9 μ.