2 Νοεμβρίου 2012

Κεφ. 8  Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί

 

Θα μάθουμε:

1. Η χρησιμότητα των δεκαδικών αριθμών
2. Πώς γράφουμε δεκαδικούς αριθμούς
3. Πώς διαβάζουμε δεκαδικούς αριθμούς
4. Πώς μετατρέπουμε δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα
5. Τα μηδενικά στο τέλος των δεκαδικών αριθμών

View more presentations or Upload your own.

Κεφ. 9 :  Αξία θέσης ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς

Εδώ θα θυμηθούμε:

1. Πώς συγκρίνουμε δεκαδικούς αριθμούς (ή και φυσικούς) μεταξύ τους.

2. Πώς παρεμβάλλουμε αριθμούς ανάμεσα σε δεκαδικούς ή σε φυσικούς.